Jedno jest tylko w życiu szczęście:
kochać i być kochanym